Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

De Administratie Opmetingen & Waarderingen verstuurt deze week de formulieren voor het vaststellen van het kadastraal inkomen van uw buitenlandse onroerende goederen

Datum:

Begin maart kondigden we aan dat u in juni uw aangifte om het kadastraal inkomen van uw buitenlandse onroerende goederen te bepalen zou kunnen indienen. De Administratie Opmetingen & Waarderingen (voorheen kadaster genoemd) verstuurt daarvoor deze week het desbetreffende formulier naar ongeveer 170.000 betrokken belastingplichtigen.

Bent u eigenaar van een in het buitenland gelegen onroerend goed verworven vóór 1 januari 2021?

Dan zijn deze 2 situaties mogelijk:

U heeft het onroerend inkomen van uw goed al aangegeven in uw vorige aangiften in de personenbelasting:

In dat geval ontvangt u vanaf 15 juni een aangifteformulier dat toelaat het kadastraal inkomen van uw in het buitenland gelegen onroerend goed te bepalen. Als u uw eBox geactiveerd heeft, ontvangt u daarin het digitale formulier. Zo niet ontvangt u het via de post. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de bedeling via de post meer tijd in beslag kan nemen. U heeft tot 31 december 2021 om uw goederen aan te geven.

U geeft het onroerend inkomen van uw goed voor de eerste keer aan in uw aangifte in de personenbelasting van 2021:

In dat geval ontvangt u in september/oktober een aangifteformulier dat toelaat het kadastraal inkomen voor uw in het buitenland gelegen onroerend goed te bepalen. Als u uw eBox geactiveerd heeft, ontvangt u daarin het digitale formulier. Zo niet ontvangt u het via de post. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de bedeling via de post meer tijd in beslag kan nemen. U heeft tot 31 december 2021 om uw goederen aan te geven.

Kocht u na 1 januari 2021 een onroerend goed aan dat in het buitenland gelegen is?

Dan moet u dat spontaan melden binnen de 4 maanden na de aankoop.

Heeft u uw aankoop al gemeld?

Als u in de eerste helft van dit jaar een onroerend goed aankocht in het buitenland kon u uw aankoop al per mail of per brief melden. In dat geval zal de Cel Buitenlands KI van de Administratie Opmetingen en Waarderingen u weldra het formulier per kerende bezorgen. U kunt uw aangifte ook indienen via MyMinfin. We houden rekening met de datum van verzending van uw mail of brief om na te gaan of u de indiendingstermijn gerespecteerd heeft.

Moet u uw aankoop nog aangeven?

U kunt uw aangifte indienen:

  • ofwel online via MyMinfin (Mijn woning -> Mijn onroerende gegevens raadplegen -> Een goed in het buitenland aangeven). Dat is de snelste en meest eenvoudige manier.
  • Of door dit formulier in te vullen en:

FOD Financiën - AAPD – Cel Buitenlands KI
Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
9050 Ledeberg

En na uw aangifte?

Na ontvangst van uw aangifte(n) zal de administratie Opmetingen & Waarderingen voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen een kadastraal inkomen vaststellen en u elk kadastraal inkomen per aangetekend schrijven meedelen. U heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen tegen het betekend kadastraal inkomen, overeenkomstig artikel 499 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Ter herinnering: Het nieuw kadastraal inkomen van uw onroerend goed gelegen in het buitenland zal vanaf de aangifte in de personenbelasting die u in 2022 moet indienen (voor uw inkomsten van 2021) gebruikt worden om uw onroerende inkomsten vast te stellen. Voor uw aangifte in de personenbelasting die u dit jaar moet indienen (voor uw inkomsten van 2020) verandert er dus niets.

Nood aan bijkomende informatie?

Raadpleeg de FAQ over de bepaling van het KI en de FAQ over het onroerend inkomen.

Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Stel uw vraag per mail aan het adres foreigncad@minfin.fed.be of neem contact op met het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57. Hou er daarbij rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon spijtig genoeg langer kunnen oplopen tijdens de periode van aangifte in de personenbelasting.