Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de COVID-19

Datum:

De bevoegde autoriteiten van België en Frankrijk hebben op 15 mei 2020 een akkoord gesloten dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis.

Het akkoord bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling was van toepassing vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.

Die werd al verlengd door de overeenkomsten van 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020 en 12 maart 2021.

Op 15 juni 2021 is de toepassing van deze overeenkomst verlengd tot 30 september 2021.

Het akkoord geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders (mededeling 13 maart 2020).

U kunt de tekst van het akkoord hier raadplegen.