Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Grensoverschrijdend verkeer liquide middelen - Nieuwe formulieren voor verkeer binnen de EU

Datum:

Op 3 september 2021 werd het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Sinds 4 september 2021 zijn nieuwe aangifteformulieren van toepassing voor het grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie van liquide middelen vanaf een waarde van 10.000 EUR.

Wat zijn de regels wanneer je reist met liquide middelen (cash) binnen de EU?