Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

Aantal inkomende documenten inzake registratie
  2014 2015 2016
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 869.687 937.457 953.873
Geregistreerde administratieve akten - 4.787 7.083
Geregistreerde onderhandse akten - 535.598 513.615
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.020.643 2.045.371 2.092.341
Geregistreerde vonnissen en arresten - 17.212 16.767
Totaal - 3.540.425 3.583.679