Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

Aantal inkomende documenten inzake successie
  2014 2015 2016
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 63.382 27.060 26.297
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 14.825 5.063 4.929
Totaal van de oorspronkelijke aangiften van nalatenschap 78.207 32.123 31.226
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 33.212 13.874 14.230
Aangiften van vzw's 14.629 13.589 14.371
Totaal van de aangiften 126.048 59.586 59.827
Afgeleverde attesten erfopvolging 32.593 34.328 32.358
Totaal 158.641 93.914 92.185

Het aantal aangiften van nalatenschap is voor het jaar 2016 licht verminderd met 763 eenheden. De "Vlaamse Belastingdienst" heeft  de dienst van de belasting overgenomen op 01/01/2015 zodat sinds dan de aangiften van nalatenschap voor een overledene die zijn fiscaal domicilie in Vlaanderen had niet meer neergelegd worden bij de FOD Financiën.

Nochtans blijft de taks tot vergoeding der successierechten (cf. "Aangiften van vzw´s) een federale bevoegdheid en is de aflevering van de attesten van erfopvolging een burgerlijke federale bevoegdheid. Het aantal aangiften van vzw's steeg in 2016 met 782 eenheden en het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging daalde met 1.970 eenheden. Merk op dat het aantal overlijdens opgenomen in de brontoepassing in 2016 eveneens daalde met 2.543 eenheden (zie "Diverse statistieken").

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap voor overledenen die hun fiscaal domicilie hadden in Brussel of Wallonië worden nog in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via deze toepassing worden voor elke erfgenaam de successierechten, de boeten en interesten berekend.

Ook de attesten van erfopvolging worden afgeleverd via de toepassing eSUCC. Die attesten worden gratis door de administratie uitgereikt wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die door de erfgenamen wordt ingediend. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement dat bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen genieten.