Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

Diverse statistieken inzake registratie en successie
  2014 2015 2016
Aanvragen tot teruggave - registratie 18.628 5.984 5.984
Aanvragen tot teruggave - successie 1.722 1.037 1.065
Aantal overlijdens 107.361 112.914 110.371
eSUCC CONSULT 158.413 175.602 160.191

Het aantal vragen tot teruggave van registratierecht is in 2016 exact hetzelfde cijfer als in 2015. De "Vlaamse Belastingdienst" heeft op 1/01/2015 de dienst van de belasting overgenomen zodat de aanvragen tot teruggave voor de geregionaliseerde Vlaamse registratie- en successierechten  niet meer ingediend worden bij de FOD Financiën.

Het aantal consultaties eSUCC CONSULT daalde in 2016 met 15.411 eenheden.

Definities
eSUCC CONSULT

Het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie gebruikt de module "eSUCC CONSULT" om de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige in goede banen te leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen opgenomen in het referentiejaar in de toepassing eSUCC.