Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

Aantal erfloze nalatenschappen
  2014 2015 2016
Erfloze nalatenschappen behouden door de Staat - 102 81
Erfloze nalatenschappen teruggegeven aan erfgenamen - 10 5

Als de Staat er belang bij heeft, kan een erfloze nalatenschap worden opgevorderd. De Staat betaalt de successierechten zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. Als er nog geen verjaring (30 jaar) is, kunnen de erfgenamen die zich later bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat ze definitief in bezit heeft genomen.

Het referentiejaar is het jaar van het openvallen van de nalatenschappen.