Voorschotten krijgen

FAQ Voorschotten krijgen

 • Voor wie kan ik voorschotten op onderhoudsgeld krijgen?

  De DAVO betaalt enkel voorschotten op onderhoudsgeld uit voor kinderen waaraan onderhoudsgeld werd toegekend in een uitvoerbare titel.

  Opgelet:

  • Als het gaat om meerderjarige kinderen moeten zij ook nog recht geven op kinderbijslag.
  • We betalen alleen voorschotten voor het toekomstig onderhoudsgeld en niet voor de achterstallen.

  Kan ik ook voorschotten krijgen voor het onderhoudsgeld dat voor mezelf moet worden betaald?

  Nee, we betalen geen voorschotten voor persoonlijk onderhoudsgeld toegekend aan de ex-partner. Ook niet als uw ex-partner volgens het vonnis niet alleen onderhoudsgeld voor de kinderen moet betalen, maar ook voor u.

  U kunt wel hulp krijgen bij het invorderen van het persoonlijk onderhoudsgeld. Wij betalen u dan als uw ex-partner ofwel vrijwillig aan ons heeft betaald, ofwel als we geld bij hem hebben kunnen invorderen (bijvoorbeeld door beslag te leggen op zijn loon).

 • Hoeveel mag ik maximaal verdienen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen?

  Om recht te hebben op voorschotten op onderhoudsgeld, mag uw maandelijkse netto-inkomen niet hoger liggen dan:

  • 2.200 euro,
  • verhoogd met 70 euro per kind ten laste of met 140 euro per kind met een handicap ten laste.

  Hoe wordt uw maandelijkse netto-inkomen precies berekend?

  Om het maandelijkse netto-inkomen te berekenen moet u enkel rekening houden met uw persoonlijke bestaansmiddelen. Het inkomen van uw partner of van iemand anders met wie u samenwoont, hoeft u dus niet mee te tellen.

  Bereken het gemiddelde van uw netto-inkomen over de laatste drie maanden (inclusief maandelijkse premies zoals ploegenpremie, maaltijdcheques, enzovoort). Dat bedrag verhoogt u nog met 1/12e van mogelijke jaarlijkse premies (zoals het vakantiegeld of de eindejaarspremie).

  Bijvoorbeeld:

  U hebt 1 kind ten laste en u genoot volgend netto inkomen:

  • In oktober 2019: 1.800 euro 
  • In november 2019: 2.100 euro 
  • In december 2019: 2.400 euro 

  Het plafond is dus 2.200 euro (wettelijke plafond) + 70 euro (voor 1 kind ten laste) = 2.270 euro.

  Het gemiddelde netto-maandinkomen van de laatste drie maanden is:

  (1.800 euro + 2.100 euro + 2.400 euro) / 3 = 2.100 euro

  Het gemiddelde netto-maandinkomen (2.100 euro) ligt onder het inkomensplafond (2.270 euro) en dus komt u in aanmerking voor voorschotten.

  Opgelet, naast deze inkomensvoorwaarde zijn er zijn nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen als u voorschotten wilt krijgen.

 • Waarmee moet ik rekening houden om mijn netto-inkomen te berekenen?

  U hebt gelezen dat u maximaal 2.200 euro netto-inkomsten per maand mag verdienen om voorschotten te krijgen en u wilt weten welke inkomsten u allemaal moet meerekenen?

  Om uw maandelijkse netto-inkomsten te berekenen, moet u rekening houden met:

  • alle nettobedragen die u maandelijks krijgt door een arbeidsovereenkomst, een huurcontract, een leercontract of de toekenning van een statuut (zoals het statuut van een persoon met een handicap),
  • 1/12e van de nettobedragen van de premies die u al dan niet krijgt (eindejaarspremie, ploegenpremie, nachtpremie),
  • 1/12e van het nettobedrag van het vakantiegeld,
  • voordelen in natura (maaltijdcheques, enzovoort).

  Om uw maandelijkse netto-inkomsten te bereken, hoeft u geen rekening te houden met:

  • de inkomsten van een ander persoon die bij u woont,
  • kinderbijslag,
  • tegemoetkomingen aan mindervaliden,
  • bedragen uitgekeerd als bestaansminimum (zoals het leefloon).
 • Mijn kind is meerderjarig, heeft het nog recht op voorschotten?

  Is uw kind ouder dan 18? Dan kunt u toch nog voorschotten krijgen zolang:

  • uw kind nog recht geeft op kinderbijslag,
  • u zelf nog altijd aan de andere voorwaarden voldoet.
 • Betaalt de DAVO voorschotten op achterstallig onderhoudsgeld?

  Wij betalen alleen voorschotten op het onderhoudsgeld dat u in de toekomst maandelijks zou moeten krijgen.

  U kunt dus geen voorschotten krijgen voor het onderhoudsgeld dat u in het verleden had moet krijgen (het zogenaamde achterstallige onderhoudsgeld).

 • Hoe lang kan ik voorschotten krijgen?

  Voorschotten worden altijd toegekend voor een periode van zes maanden. Als u een nieuwe aanvraag indient, kan dat iedere keer met zes maanden worden verlengd, zolang u nog aan de voorwaarden voldoet.

 • Hoe vraag ik voorschotten of de verlenging van het recht op voorschotten aan?
 • Wanneer betaalt de DAVO mijn voorschotten?

  Hebben we u bevestigd dat u voorschotten zult krijgen? Dan krijgt u die voor het eerst betaald in de maand na die bevestiging.

  Kalender met de betalingen

  MAAND BETAALOPDRACHT VAN HET VOORSCHOT
  Juli 2020 20.07.2020
  Augustus 2020 17.08.2020
  September 2020 21.09.2020
  Oktober 2020 19.10.2020
  November 2020 16.11.2020
  December 2020 21.12.2020

  We publiceren die ook altijd op de volgende sociale media:

  Opgelet: het kan tot enkele dagen duren voor het bedrag op uw rekening komt.

 • Hoeveel zal het voorschot bedragen?

  In principe is het voorschot gelijk aan het bedrag dat de onderhoudsplichtige voor uw kind moet betalen, maar u kunt iedere maand maximaal 175 euro per kind krijgen.

  Bijvoorbeeld:

  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 180 euro per maand: u krijgt een voorschot van 175 euro per maand.
  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 120 euro per maand: u krijgt een voorschot van 120 euro per maand.
  • Uw twee kinderen hebben allebei recht op 100 euro per maand: u krijgt een voorschot van 200 euro per maand.
 • Wanneer stopt de DAVO met het betalen van voorschotten?

  We stoppen met voorschotten te betalen op onderhoudsgeld als:

  • we onze tussenkomst volledig of voor een deel hebben stopgezet,
  • er geen onderhoudsgeld meer betaald moet worden (bijvoorbeeld door een nieuwe uitvoerbare titel waarin is opgenomen dat er geen onderhoudsgeld meer betaald moet worden, omdat uw kind niet meer onderhoudsgerechtigd is, enzovoort),
  • uw maandelijkse netto-inkomen hoger is dan het inkomensplafond van 2.200 euro (verhoogd met 70 euro per kind ten laste of met 140 euro per kind met een handicap ten laste),
  • uw meerderjarig kind geen recht meer geeft op kinderbijslag.