Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Deel van de eigen woning dat verhuurd is

Deel van de eigen woning dat verhuurd is

Ik verhuur een deel van de door mij betrokken woning. De uitgaven van mijn hypothecaire lening hebben gedeeltelijk betrekking op dat verhuurde deel. Dit verhuurde deel is niet mijn “eigen woning”.

De interesten en kapitaalaflossingen dienen als volgt te worden verdeeld :

 • de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het deel van de woning dat door uzelf wordt betrokken kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel
   
 • de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het verhuurde deel kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel.
Dit betekent dat deze uitgaven in principe in aanmerking kunnen komen voor de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de federale interestaftrek.

In afwijking daarvan kan u voor hypothecaire leningen die u vóór 01.01.2014 aanging de toepassing vragen van de federale woonbonus.

Merk op dat wanneer die woning al vóór 2016 niet meer uw ‘eigen woning’ was, en u nog niet voor de aanslagjaren 2016 en 2017 de federale woonbonus heeft gevraagd voor uw betalingen voor die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op de federale woonbonus. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal u dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de federale interestaftrek.

Voor (in principe) vóór 01.01.2005 gesloten leningen kan u de toepassing vragen van het federale bouwsparen of de federale vermindering bijkomende interesten. In dat geval moet uiteraard aan alle voor dat fiscale voordeel geldende voorwaarden voldaan zijn.

Merk op dat wanneer die woning al vóór 2016 niet meer uw ‘eigen woning’ was, en u nog niet voor de aanslagjaren 2016 en 2017 al het federale bouwsparen of de federale vermindering bijkomende interesten heeft gevraagd voor uw betalingen van die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op deze federale belastingvoordelen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal u dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de federale interestaftrek.

Voorbeeld

Lieve is eigenaar van één woning (K.I.: 1.000 euro) die zij gedeeltelijk zelf betrekt. Zij verhuurt 20%. van deze woning aan haar eigen vennootschap.

In 2008 ging zij een hypothecaire lening van 100.000 euro aan. Van het ontleende bedrag heeft 20.000 euro gediend voor het financieren van het verhuurde deel van de woning.

Op 01.01.2018 was haar fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest gelegen.

In 2017 betaalde Lieve volgende bedragen:

 • interesten: 3.000 euro
 • kapitaalaflossingen: 6.000 euro.

Lieve vult haar aangifte voor aanslagjaar 2018 als volgt in:

 • Vak III (onroerende inkomsten):
  • Code 1109: 200 euro
  • Code 1110: huur en huurvoordelen (in voorkomend geval verminderd met de als bezoldigingen van bedrijfsleider geherkwalificeerde huur)
 • Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen)
  • Gewestelijke woonbonus:
   • Code 3370: 3.050 euro ((3.000 + 6.000) x 80 pct.  = 7.200 euro, begrensd tot 3.050 euro)
   • Code 3372: ja
   • Code 3374: ja
   • Code 3373: 0
  • Federale belastingvermindering langetermijnsparen en gewone interestaftrek:
   • Code 1358: 794,88 euro ((6.000 x 20%) x 66.240 / 100.000)
   • Code  1146: 600 euro (3.000 x 20%)