Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke en jaarlijkse belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden etc.).

Een vraag over uw onroerende voorheffing? Neem contact op met het gewest waar uw onroerend goed zich bevindt:

De FOD Financiën is niet langer bevoegd om uw aanvragen over de onroerende voorheffing te behandelen.


Bent u eigenaar van een onroerend goed en wilt u weten hoe u uw belastingaangifte moet invullen? Raadpleeg de FAQ over de onroerende inkomsten, de toelichting van de aangifte of neem contact op met uw belastingkantoor (‘Centrum Particulieren’).